PHILIP FISHER

Philip Fisher (1907-2004) je investorom, ktorý sa špecializoval na investovanie do rastových akcií. Obchodovaniu s akciami sa začal venovať už ako teenager, kedy z úspor začal nakupovať akcie za účelom ich neskoršieho predaja so ziskom. V roku 1927 začal študovať na Univerzite Stanford a taktiež začal pracovať ako Analytik cenných papierov  v banke Crocker National. Držal sa jedného pravidla, ktoré spočívalo v tom, že najlepšia možnosť zistenia ako sa určitej firme darí, je práve od ľudí, ktorí vo firme pôsobia. Zaujímavosťou v jeho živote je skutočnosť že v auguste roku 1929 napísal správu, v ktorej predpovedal, že počas budúcich 6 mesiacov príde k obdobiu najväčšieho medvedieho trhu za posledných 25 rokov. No napriek tomu nakúpil akcie, ktoré podľa svojej analýzy považoval za lacné s pocitom dôvery voči firmám, ktorých akcie nakúpil s očakávaním rastu ziskov. V roku 1930 založil svoju vlastnú spoločnosť Fischer and Co s cieľom spravovať peňažné prostriedky svojich klientov. Na základe jeho analýzy Fischer dosahoval zisk iba 2,99 USD/mes. v roku 1932. O rok neskôr v roku 1933 však jeho portfólio dosahovalo tisíc percentné zhodnotenie na úroveň 29 USD/mes.

Fischer si vyberal akcie spoločností s nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Špičkový manažment firmy
 • Silná konkurenčná pozícia
 • Strategické plánovanie firmy s vysokým potenciálom dlhodobého rastu
 • Silný marketing
 • Vysoké marže

Po 2. svetovej vojne využil pesimistické názory verejnosti, ktorá tvrdila, že po vojne sa firmám dariť príliš nebude a ich expanzia bude prichádzať iba pomaly. Nakupoval akcie so zámerom dlhodobého držania. Jeho výnos dosahoval vyššie čísla než ziskovosť trhu ako celku. V roku 1955 urobil jedny z jeho najúspešnejších obchodov, keď nakúpil akcie malých firiem zaoberajúce sa vývojom technológií. Išlo o akcie spoločnosti Texas Instruments a Motorola.

Zastával postoj „Navštívte 5 spoločností v rovnakom odvetví, položte každej z nich inteligentné otázky o silných a slabých stránkach ostatných štyroch firiem a v deviatich z desiatich prípadov získate až prekvapivo transparentný a podrobný popis všetkých piatich firiem.“

Fisher ako investor tvrdil, že najlepšiu výkonnosť dosahujú akcie spoločností, ktoré majú relatívne vysoké marže. Marža hodnotných firiem rastie skromne ale stabilne! V prípade zmeny hospodárskeho cyklu a nastatia prípadnej krízy, zisky danej spoločnosti neklesajú až tak prudko ako spoločností s nižšou trhovou kapitalizáciou a vysokou maržou.

Pravidlá Fischera:

 • Nakupuje akcie spoločností, ktorých marže prudko nekolísajú podľa hospodárskeho cyklu
 • Nákup akcií kvalitných spoločností, ktoré čelia dočasným problémom
 • Nenakupuje Start-up!
 • Nakupuje iba niekoľko akciových titulov, nie desiatky akcií
 • Buy – and- hold!
 • Nepredáva akcie pri nízkom zisku
 • Nepredávam akciu takmer nikdy, iba v prípade, že v spoločnosti i v celom odvetví nastali zmeny, kvôli ktorým už podnik nespĺňa kritéria rastových akcií
 • Pokiaľ výkonnosť akcie vykazuje horšie číslo ako trh aj po uplynutí troch rokov od nákupu akcie, je to čas na predaj akcie

„Hlavný rozdiel medzi múdrym človekom a bláznom je v tom, že múdry človek sa dokáže zo svojich chýb poučiť, no blázon sa tým vôbec nezaťažuje.“

Philip Fisher