Ing. Marek Vavro

  • 13 rokov investičnej praxe
  • 5 rokov bankovej praxe
  • Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave  2012

„Už od prvej investičnej skúsenosti v roku 2008 som vedel, že sa investovaniu chcem venovať celý život.“